Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi tervezés, pénzügyi tanácsadás, befektetés, biztosítás, banki szolgáltatások
Pixabay

Pénzügyi információs háttér megtervezése, kialakítása

A pénzügyi stabilitás a vállalkozások egyik legfontosabb működési feltétele. Az ügyvezetőnek minden pillanatban megbízható és aktuális információval kell rendelkeznie a vállalkozás likviditási helyzetéről, a rövid-, közép- és hosszú távú tevékenység várható pénzügyi fedezetéről, a befektetési döntések lehetőségeiről. Ehhez egy naprakész pénzügyi információs bázissal kell rendelkeznie. Kialakítom vállalkozásánál azt a rendszert, amely Önnek információt szolgáltat a pénzügyi helyzetről. Ehhez kapcsolódóan kiemelten foglalkozom a kintlévőségek kezelésével.


-Cash-Flow tervezés

A pénzügyi információs rendszer része egy pénzügyi terv/Cash-Flow terv, amelyben az Ön információi alapján összefoglalom a várható kiadásokat, bevételeket, hogy elkerülje a finanszírozási problémákat, illetve időben be tudjon avatkozni, valamint lássa, hogy a finanszírozási helyzet mikor enged meg fejlesztéseket, befektetéseket.


Pénzügyi tervezés, pénzügyi szolgáltatások, befektetési döntések, biztosítás, banki szolgáltatások
Pixabay

-Banki és egyéb finanszírozói szolgáltatások ügyintézése Ön helyett

Ha hitelre, lízingre van szüksége vállalkozásának,  felkutatom és a banki szolgáltatásokból kiválasztom a legkedvezőbbet. Átnézem a banki, biztosítói ajánlatokat, szerződéseket, segítek a legjobb kondíciók elérésében. Rám bízhatja a banki, vagy egyéb finanszírozói tárgyalásokat, akár a treasury/határidős ügyletek intézését, a pénzügyi eredmény maximalizálása érdekében.


-Cégelemzés, befektetési döntések segítése, előzetes pénzügyi helyzetfelmérés cégvásárlásnál

Segítek befektetési döntéseit megalapozni. Ha cégvásárlásra gondol, a nyilvános és elérhető adatokból, információkból elemzem a megvásárolni kívánt cég pénzügyi és piaci helyzetét, erőforrásait, rámutatok a szűk keresztmetszetekre, kockázatokra. Segítek a finanszírozási források felkutatásában, üzleti terv készítésben, banki ügyintézésben.


-Pályázati dokumentációk összeállítása

Összeállítom pályázati anyagát. Rám bízhatja közbeszerzési pályázatát is, valamint feltöltését a EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) felületén.

⇒ Kapcsolat