A controllingról általában

Mi az a controlling?

Controlling szolgáltatás, pénzügyi tanácsadás, üzleti tervezés, cégfejlesztés, coaching, honlapkészítés, webfejlesztés, online marketing szolgáltatás.
Pixabay

A controlling a vezetés alrendszere, egy olyan funkció illetve tevékenység a vállalkozásoknál, amely a tervezést, az ellenőrzést, valamint az információellátást koordinálja. A legfőbb szerepe, hogy segítse a vezetést az irányításban, a megalapozott döntések meghozatalában, és a megfelelő reagálási képességben a vállalkozás céljainak megvalósítása érdekében. Építő elemei tehát a tervezés, ellenőrzés, információellátás, lényege ezek összehangolása, komplex rendszerbe történő szervezése.

Vannak olyan vállalkozások, ahol ez a tevékenység nincsen nevesítve, vagy a cégméretből adódóan talán nem válik el a vállalkozótól, de enélkül nincs vállalkozás. A sarki kisboltos is tervez, – ha nem is írja le a tervét- gondolkodik a jövőről, összehasonlítja az eredményét az előző évivel, kalkulál, számol, stb. vagyis controlling tevékenységet végez.

A  menedzsment  legfőbb  feladata  az  irányítása  alatt  álló vállalatok, szervezetek, intézmények sikeres működtetése. A vállalat célkövető, dinamikus rendszer, a működése során illeszkednie kell a belső és környezeti változásokhoz. Ennek  a  feladatnak  a  megoldásában  már  szinte  nélkülözhetetlen  szerepet tölt  be  a controlling, melyet nem lehet az ellenőrzéssel azonosítani. A  kifejezés  a ,,to control”  angol  szóból  származik,  amely jelent ellenőrzést  is,  de  irányítás,  vezetés,  szabályozás értelemben is  fordíthatjuk.

A controllingnak önmagának nincs irányító funkciója, azt a vezetés végzi, de a tervezés folyamatában, annak koordinálásában van irányító szerepe.

 

A controlling feladata

  1. A vállalkozási célok meghatározása
  2. A döntések előkészítéséhez szükséges információk gyűjtése, feldolgozása
  3. Gazdasági tervezés
  4. Az eredmények ellenőrzése, a tervezett és tényleges értékek összevetése
  5. A tervtől való eltérések feltárása
  6. A beavatkozási területek kijelölése
  7. Információszolgáltatás a vezetés részére

 

 

 

Szólj hozzá!