Mi a controller felada? A controller és a vezetés kapcsolata

Mi a controller feladata?

A controller legfőbb feladata meglévő eszközeinek felhasználásával a menedzsment legteljesebb támogatása, az elvárt és szükséges információk rendelkezésre bocsátása, a controlling eszközök és módszerek folyamatos fejlesztése, a szervezet controlling koncepció szerinti segítése, fejlesztése, tanácsadás.

A controllerek alakítják és nyomon követik a célok kitűzésének, a tervezésnek és az irányításnak vezetői folyamatait, és osztoznak a célok elérésének felelősségében.

Gondoskodnak a stratégia, az eredmény, a pénzügyek és a folyamatok átláthatóságáról, és ily módon hozzájárulnak a gazdaságosság növeléséhez. Koordinálják a részcélokat és a részterveket, és az egész vállalatot, átfogóan megszervezik a jövőorientált beszámolórendszert. Oly módon moderálják és alakítják a célok kitűzésének, a tervezésnek és az irányításnak a vezetői folyamatait, hogy valamennyi döntéshozó célorientáltan tudjon eljárni, mindezekhez biztosítják a szükséges adat- és információszolgáltatást, továbbá alakítják és gondozzák a controlling rendszereket.

A jó controllertől elvárható követelményprofil

Szakmai követelmények Személyi követelmények
Közgazdasági és társadalomtudományi ismeretek, amelyek felsőfokú közgazdasági képzésben szerezhetők meg. Analitikus és kreatív képességek.
A vezetői számvitel átfogó ismerete. Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
Szervezési ismeretek. Meggyőzőerő.
Az informatika és a vezetői információs rendszerek területén szerzett ismeretek. Csapatmunkára való hajlam, de egyidejűleg el kell tudnia fogadtatni véleményét szakmai kérdésekben.
Beruházás-gazdaságossági számításokkal gyűjtött tapasztalat. Hajlandóság a tanulásra és továbbképzésre.
Terv-tény elemzések végrehajtása és az elemzések kommentálása. Érdeklődés és alkat a moderátori tevékenységre.
Marketing problémák iránti érzék.
Nyelvtudás.(angol, német)

Forrás: Kresalek Péter, BGF jegyzet, 2011, p. 19

A controller és a vezetés

A controller és a vezető kapcsolata optimális esetben bizalmi elemeken alapul. A közös sikerek és kudarcok, valamint az információk mindkét fél általi ismerete miatt kölcsönösen megítélhetik, értékelhetik egymás munkáját, ami kölcsönösen kiszolgáltatott helyzet, ezért különösen fontos a bizalmi viszony. A controller által ismert vállalati információ mennyiség miatt különösen fontos, hogy megbízható, lojális munkatárs dolgozzon ezen a poszton. A vállalkozás sikeres menedzselése szoros együttműködést feltételez vezető és a controller között. A vezető tervez, dönt, intézkedik, utasít, ellenőriz, míg a controller információkkal látja el, döntés-előkészítést végez, elemez. A controllernek hozzá kell segíteni a vezetőt a vállalkozás irányításához szükséges ismeretek megszerzéséhez.

A controller tényleges feladatait nagymértékben befolyásolja a vállalat mérete. Az elkülönült controller pozíció általában csak bizonyos vállalatméret felett jelenik meg. Kisebb vállalkozásoknál általában a gazdasági vezető, vagy főkönyvelő látja el ezt a feladatot, amelynek megvannak a hátulütői. A controller a vállalati tervezés, a költségszámítás szakértője. Neki van „kapacitása”, eszköztára a gazdasági elemzésekhez, és rendelkezik a megfelelő információkkal is. A hozzákapcsolt munkakörök esetén ez természetesen kevésbé van meg, főleg idő hiányában, és más feladatok miatt. Általában ráadásul másképp gondolkodik például egy főkönyvelő, mint egy controller. Előbbinek a pontosság, a tények, a múlt, ami a fő irányát adja a feladatainak, a controller inkább jövőorientált, és nagyobb volumenekben kell gondolkodnia, nem veszhet el a részletekben.

Nagyvállalatoknál általában kiterjedt controlling-szervezet alakul ki, ahol a controllerek specialistaként látják el a feladataikat, kis- és közepes vállalatoknál pedig több funkciót is ellátnak.

A menedzser “hajtja az üzletet”, az eredményekért felelős. A controller pedig gondoskodik a szükséges eszközökről és információkról, az eredmények átláthatóságáért felelős.

Szólj hozzá!